Veerkracht

"Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact"

Geloof in de maakbaarheid

Een valkuil de dag van vandaag is het geloof in de maakbaarheid van het leven en dat je daar zelf controle over hebt, dus ook verantwoordelijkheid. Dit laat de mensen niet meer toe dat er lijden mag zijn. Mensen lijden soms nog meer door het lijden dat we willen wegduwen. Het ligt niet altijd in de macht van mensen zelf om beter te worden en daarom is het ook belangrijk dat men zich slecht mag voelen.

Erkenning en verbinding

Erkenning blijft een kernwoord in heel het proces om de veerkracht van mensen te ondersteunen. We hebben de ‘fix’modus niet nodig. Er zijn vaak geen kant-en-klare oplossingen, we moeten niet constant zeggen wat mensen moeten doen. Er is eerder de nood aan iemand naast je die toelaat om de zwaarte te benoemen en mee te helpen dragen en waar er echt geluisterd wordt om te begrijpen. Vanuit deze verbinding kan hoop gecreëerd worden die de veerkracht helpt versterken. (naar voordracht ‘Veerkracht’ op FAAR 2024)

Inhoudstafel