Aanbod

Nood om beluisterd te worden

Verlies- en rouwtherapie

Wanneer men geconfronteerd wordt met verlies en rouw is het niet evident om de weg naar psychotherapie te vinden en de stap te zetten. Mensen hebben vaak al een zoektocht achter de rug. Maar elke nieuwe stap kan als deel van een proces gezien worden.

© Jonas Verbeke

Het is de schaduw van de dood die reliëf geeft aan het leven - Henri Louis Bergson

Therapie steeds op maat

Ieder persoon rouwt anders. Ieder proces verschilt in duur en de manier waarop het verloopt. De therapie wordt hier telkens op afgestemd en wordt op maat uitgewerkt.

Verlies en rouwervaring kan vanuit een breed kader benaderd worden, zoals:

We zijn deel van een systeem

Individueel of met partner/gezin

Verlies- en rouwbegeleiding kan zowel vanuit individueel perspectief als vanuit het perspectief van partner/gezin plaats vinden. Er wordt samen keuzes gemaakt hoe de trajecten kunnen verlopen. In gesprekken krijgen verlies, verdriet en rouw alle ruimte en wordt gewerkt naar het bespreekbaar en beheersbaar maken van emoties.

Inzicht in familiegeschiedenis
Zoeken naar handvaten
Verhoog zelfwaardering
Non-fix modus
Bevordering van emotioneel welzijn
Toename van veerkracht
Inzicht in waarden- en normen systeem
Therapeutisch advies